top of page

Waarom? 

Onder andere in ‘Het vraagstuk van de lekenanalyse’ (1927) heeft Freud er herhaaldelijk op gewezen. Kennis van literatuur, kunst, filosofie enzovoort is voor hem minstens even relevant voor de psychoanalyticus als een medisch psychiatrisch weten. Binnen zijn eigen oeuvre nemen psychoanalytische bijdragen over en vanuit de cultuur dan ook een hoogst belangrijke plaats in. Zou het in die optiek overdreven zijn te stellen dat lidmaatschap van de Stichting voor de hand ligt voor al wie de psychoanalyse genegen is?

 

Zoals die van het Tijdschrift voor Psychoanalyse is onze Stichting een Belgisch-Nederlandse joint venture. Hoewel we zogezegd dezelfde taal spreken is er in beide landen een andere verhouding tot de Angelsaksische en de continentale cultuur. Ook gaat het bij deze ondernemingen om een initiatief dat diverse psychoanalytische oriëntaties en hun groeperingen overschrijdt. Zodoende zorgt de Stichting voor multiculturele uitwisseling in de overtreffende trap.

 

Uw steun is absoluut noodzakelijk om de Stichting toe te laten haar opdracht te vervullen. Ze doet dit onder andere door het  inrichten van studiedagen en het verzorgen van haar publicatiereeks. Maar het bestuur heeft de wens de Stichting ook ruimer en meer systematisch in de cultuur aanwezig te stellen. Uw steun kan hiertoe de nodige facilitaire middelen verschaffen. 

Omgekeerd geniet U als donateur/steunend lid zelf van enkele voordelen. Zo betaalt u een verminderd inschrijvingsgeld voor onze activiteiten. Ook krijgt u 12 Euro korting voor een abonnement op het Tijdschrift voor Psychoanalyse (opgeven bij abonnement aan tvpa@uitgeverijboom.nl met vermelding van lidmaatschap van onze Stichting). Als u dit wenst zal uw naam (al dan niet vergezeld van e-mail of persoonlijke website) worden opgenomen in een lijst van steunende leden/donateurs op onze website.

Hoe? 

PsychoanalyseCult_C.png

Door 50 Euro per jaar te storten kan U steunend lid (B) of donateur (Nl) worden van onze Stichting. Daarvoor dient u naam, adres, telefoon,
e-mailadres en jaartal lidmaatschap door te mailen naar:

Voor België: Trui Missinne, trui.missinne@skynet.be

en te storten op rekeningnummer (Europese overschrijvingen) BE62 9791 3316 7261 BIC ARSP BE 22 , met vermelding Lidmaatschap Stichting Psychoanalyse en Cultuur, naam en jaartal.

 

Voor Nederland: Peter Verstraten. p.w.j.verstraten@hum.leidenuniv.nl

en te storten op rekeningnummer IBAN NL77INGB0007583937, op naam van Stichting Psychoanalyse en Cultuur Keizersgracht 245H 1016EB Amsterdam en met vermelding Lidmaatschap Stichting Psychoanalyse en Cultuur, naam en jaartal.

bottom of page