top of page
Abstract Surface

De Belgisch-Nederlands Stichting Psychoanalyse en Cultuur werd opgericht in 1990. Ze stelt zich tot doel de psychoanalyse in de cultuur te doen leven en een positieve wisselwerking tussen psychoanalyse, filosofie, kunst en wetenschap te bevorderen.

Dit concretiseert zich in o.a. door de organisatie van jaarlijkse studiedagen, door het verzorgen van  een reeks boekpublicaties, door medewerking aan diverse psychoanalytische en culturele evenementen en door participatie aan zowel redactie als bestuur van de Stichting Tijdschrift voor Psychoanalyse

oranje abstract

Yves Biot

Psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut. Hij is werkzaam in Elim, centrum voor psychotherapie te Kapellen en in eigen praktijk te Antwerpen.

Sjef Houppermans

Voorzitter van de stichting

Oud-Hoofdocent moderne letterkunde, Universiteit van Leiden. Hij schrijft hoofdzakelijk over 20ste-eeuwse literatuur, maar waagt zich ook aan analyse van literatuur uit 18de en 19de eeuw. Psychoanalyse, filosofie en tekstgenetica zijn naast narratologie en stilistiek zijn belangrijkste theoretische hulpmiddelen.

Jo Smet

Psycholoog en lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Hij is werkzaam in een vrij gevestigde praktijk te Leuven. Hij leidt de bibliofiele uitgeverij Literarte en publiceerde meermaals zelf rond poëzie en psychotherapie, materie waarmee hij zich in theorie èn praktijk bezig houdt.

Peter Verstraten

Penningmeester Nederland

Docent Intermediale Literatuurwetenschap, Universiteit van Leiden. Heeft een speciale interesse voor de verwantschap tussen literatuur en film. Van zijn hand verschenen ‘Celluloid echo's: cinema kruist postmodernisme’ (2004) en ‘Handboek filmnarratologie’ (2006) dat in 2008 herzien en herdrukt is. Een Engelse vertaling verscheen als ‘Film Narratology’ in 2009 bij University of Toronto Press. ‘Kernthema's in de filmwetenschap’ (2008) is zijn laatste boek.

Marc De Kesel

Theoloog, (cultuur)filosoof en kunstcriticus (PhD wijsbegeerte) verbonden aan het Titus Brandsma Insituut, Radboud Universiteit, Nijmegen. Vanuit filosofisch perspectief doet hij aan onderzoek in domeinen als religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie, lacaniaanse theorie en kunst- & cultuurkritiek. Recent verscheen van hem Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud en Lacan ertoe doen (Nijmegen: Vantilt, 2019).

Trui Missinne

Penningmeester België

Klinisch psychologe, psychoanalytica, titulair lid van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en van The International Psychoanalytic Assocation. Ze is werkzaam in het P.T.C. Rustenburg en voert in Brugge een vrij gevestigde praktijk. Ze redigeerde (samen met Christine Franckx) Eros op de scène. Psychoanalytische en artistieke beschouwingen (2021).

Trees Traversier

Voorzitter Vlaamse Sectie

Psychologe en lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Zij is werkzaam in vrij gevestigde praktijk te Brugge. Zij redigeerde (samen met Jozef Corveleyn) een Nederlandstalig uitgave van werk van Françoise Dolto ‘Kinderen aan het Woord. Psychoanalyse, kind en psychose’ (1998). Stichter OU-KI vzw.

Bart Vieveen

Rector/bestuurder bij het Stedelijk Gymnasium, Leiden. Studeerde Nederlands en Theaterwetenschap en werkte onder meer bij het Ro-theater. Momenteel is hij rector/bestuurder bij het Stedelijk Gymnasium in Leiden

Claudia de Vin

Psychiater en psychoanalytisch therapeut. Zij is werkzaam in Tsedek, centrum voor psychosociale revalidatie te Ekeren en in eigen praktijk te Antwerpen.

Daan Rutten

Cultuur- en literatuurwetenschapper. Hij deed zijn promotieonderzoek over Willem Frederik Hermans aan het Departement Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht. Thans is hij als letterkundig onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar hij meewerkt aan de bezorging van Hermans’ Volledige Werken. Hij studeerde journalistiek aan de Hogeschool voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg en Cultuur & Letteren aan de Universiteit van Tilburg.

Annelies Van Hees

Oud-Hoofdocent op het Scandinavisch Instituut, Universiteit van Amsterdam. Zij publiceert vooral op het gebied van de Scandinavische Letterkunde en de psychoanalyse. Tevens vertaalde zij o.a. de verzamelde sprookjes van H.C. Andersen (1992) en poëzie uit de 20e eeuw (2000).

Jos de Kroon

Psychiater en lid van de World Association of Psychoanalysis. Hij was hoofdopleider psychiatrie en werkt nu in eigen praktijk te Eindhoven. Hij publiceerde over taal en psychose (1993), geschiedenis van de psychiatrie (1999) en hallucinaties 'De stem van de Ander' (2010).

Bestuursleden

bottom of page